Bromsservice
  • Om du har keramiska bromsskivor på din Ferrari eller Lamborghini, kan vi läsa ut slitaget på bromsskivorna.
  • Vi har även möjlighet att renovera keramiska bromsskivor.
  • Efter vi har renoverat eller bytt skivorna nollställer vi slitaget.
Renoverade bromsskivor till Ferrari 430 Scuderia
För att bibehålla maximal bromseffekt är det viktigt att du
använder originaldelar.